כבל תחתון למערכת ראש – אדום

כבל תחתון לחיבור מערכות ראש לטלפוני סיסקו CISCO בחיבור ישיר