כבל תחתון למערכת ראש למחשב

כבל תחתון לחיבור מערכות ראש למחשב, לשקע כרטיס קול